เสรีภาพในการพูด เสรีภาพสื่อสำคัญต่อระบอบประชาธิปไตย บันบอกกับผู้นำคีร์กีซ

เสรีภาพในการพูด เสรีภาพสื่อสำคัญต่อระบอบประชาธิปไตย บันบอกกับผู้นำคีร์กีซ

“สำหรับสหประชาชาติ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นหลักการพื้นฐานหากประเทศหนึ่งต้องการความเจริญรุ่งเรือง” นายบันกล่าวในคำปราศรัยต่อรัฐสภาคีร์กีซ และเสริมว่า “เหตุการณ์ล่าสุดน่าหนักใจ รวมถึงช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา”รายงานของสื่อระบุถึงการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพสื่อในประเทศ รวมทั้งการปิดตัวของหนังสือพิมพ์ฝ่ายค้านเมื่อเร็วๆ นี้และการปิดสื่ออื่นๆนายบันยังหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเมื่อเขาได้พบกับประธานาธิบดี

คูร์มานเบก บาเคียฟและนายกรัฐมนตรีดานิยาร์ ยูซอฟในเมืองหลวงบิชเคกเมื่อช่วงเช้าของวัน

“อย่างที่ฉันบอกประธานาธิบดี สิทธิมนุษยชนทั้งหมดต้องได้รับการคุ้มครอง ซึ่งรวมถึงเสรีภาพในการพูดและเสรีภาพของสื่อ” เขากล่าวระหว่างการแถลงข่าว ร่วม กับนาย Usenov

นายบันกล่าวว่าเขาเรียกร้องให้ประธานาธิบดีวางแนวนโยบายเพื่อส่งเสริมความสำเร็จด้านประชาธิปไตยของคีร์กีซสถาน รวมถึงสื่อเสรีของคีร์กีซสถาน “ความเป็นอิสระของสื่อ ความอดทนต่อความหลากหลายทางชาติพันธุ์และศาสนา และภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งล้วนเป็นพื้นฐานของความทันสมัย 

พวกเขามีความสำคัญต่อการสร้างการเติบโต ความมั่งคั่ง และโอกาส” เขากล่าวนอกจากนี้ เลขาธิการยังสนับสนุนให้รัฐบาลปฏิบัติตามพันธกรณีทั้งหมดภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและสนธิสัญญาหลายฉบับที่รัฐบาลลงนาม นอกจากนี้ ยังได้หารือเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกของคีร์กีซสถานในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและความคาดหวังของประชาคมระหว่างประเทศ การเยี่ยมชมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิอิสระ

“ผมสนับสนุนให้ประธานาธิบดีพัฒนานโยบายเพื่อพัฒนาสุขภาพทางสังคมและความเป็นอยู่ที่ดี 

ต่อสู้กับการทุจริตในทุกระดับของสังคม และเสริมสร้างหลักนิติธรรม” นายบันกล่าวเสริมนอกจากเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้ว คำปราศรัยของหัวหน้าสหประชาชาติต่อรัฐสภายังได้กล่าวถึงประเด็นต่างๆ และโอกาสสำหรับคีร์กีซสถานและสหประชาชาติในการทำงานร่วมกัน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายการต่อต้านความยากจนที่ตกลงกันทั่วโลกด้วยเส้นตายปี 2558 ที่รู้จักกันในชื่อเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ( MDGs) และการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

“ผู้คนในเอเชียกลางรู้ถึงอันตรายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การละเลยต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่จากการอ่านเกี่ยวกับมัน แต่รู้ซึ้งถึงความทุกข์จากมัน” เลขาธิการกล่าว พร้อมเสริมว่าแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อทรัพยากร โดยเฉพาะน้ำ ตอกย้ำความจำเป็น เพื่อการจัดการคุณภาพและความร่วมมือ

Mr. Ban จะมีโอกาสเห็นผลกระทบโดยตรงจากความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศในทะเล Aral ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก เมื่อเขาเดินทางไปยังอุซเบกิสถาน ซึ่งเป็นจุดต่อไปของทัวร์เอเชียกลางซึ่งรวมถึงเติร์กเมนิสถาน ทาจิกิสถาน และคาซัคสถานด้วย .

credit : patrickgodschalk.com
viagraonlinesenzaricetta.net
sandpointcommunityradio.com
citizenscityhall.com
olkultur.com
arcclinicalservices.org
kleinerhase.com
realitykings4u.com
mobarawalker.com
getyourgamefeeton.com